SLIK SAMKJØRER DU

Det er enkelt å starte med samkjøring – enten du ønsker å sitte på eller tilby skyss.

  1. Last ned HentMEG og registrer deg som bruker.
  2. Legg inn din reise (fra-til og tidspunkt).
  3. Be om skyss, eller tilby skyss.
  4. Start reisen og ha en hyggelig tur!

Sosiale medier

Bruk sosiale medier for å informere ditt nettverk om mulighetene med samkjøring. Meld deg gjerne inn i gruppen «Spontan samkjøring» på Facebook.

Aktuelle samkjøringsarenaer

Tenk gjennom hvilke transportbehov du har for jobb og fritid, hvor samkjøring kan være aktuelt. Hvis det er jobbreise som er mest aktuelt for deg, prøv å få involvert ansatte på arbeidsplassen. Informer gjerne dine medarbeidere via intranett, e-post, på møter etc.

Hvis det er reise til og fra fritidsaktiviteter, kan man informere om samkjøring i lag eller i foreninger eller på samlinger og foreldremøter. Kanskje man kan finne en felles løsning her.

Markedsføring på arbeidsplassen

Ansatte i bedriften som allerede er samkjørere, bør legge vekt på å rekruttere flere medarbeidere. Erfaringene våre viser at det gjerne bare er noen få ildsjeler i bedriftene som deltar. Det er derfor et stort potensiale for å få med flere.

Last ned app

I prosjektet tester vi ut og utvikler appen HentMEG. På sikt er målet vårt at apper med tilsvarende formål også skal være tilgjengelig via vår samkjøringsplattform.

HentMEG er tilgjengelig i App Store og Google play.

Sikkerhet

Er det trygt å sitte på med fremmede eller slippe fremmede inn i bilen?

Det er generelt liten risiko knyttet til samkjøring. De fleste reisene vil foregå med naboer og kolleger i forbindelse med arbeidsreiser, og reiser til og fra fritidsaktiviteter.

Med en app har man mulighet til å kontrollere hvem man ønsker å samkjøre med – enten man som sjåfør velger passasjer, eller som passasjer aksepterer tilbud fra sjåfør. Sikkerhetstiltakene varierer fra app til app. Alle har imidlertid det til felles at brukere må registrere seg som samkjørere. De fleste appene viser bilde av samkjøreren – i tillegg til å tilby muligheter for å sette ulike preferanser. (F.eks at kvinner kjører med kvinner).

Miljøet

Gjennom samkjøring kan vi bidra til å løse mange av dagens og morgendagens utfordringer i persontrafikken i og omkring de store byene i Norge, i Norden og i resten av verden.

I rushtrafikken i Bergen er det flere hundre tusen ledige bilseter i rush-tiden. I tillegg er Bergen trolig Nordens mest trafikalt sårbare by, med få alternative ruter. Erfaringer viser at kun 10 % reduksjon i rushtrafikken vil gi bra flyt i trafikken.

Når du samkjører bidrar du ikke bare til reduksjon i køene. Du bidrar også til renere luft.

Fordeler

Det jobbes med flere tilbud og belønninger for de som kjører sammen. Men allerede i dag gir samkjøring noen fordeler:

  • I Bergen kan man benytte Norges lengste sambruksfelt, 2+, på Flyplassvegen
  • I Fyllingsdalen og i Solheimsviken finnes det reserverte parkeringsplasser for samkjørere

Vi jobber også med å få på plass:

  • reduserte bompenger og parkeringsavgifter for samkjørere
  • flere reserverte parkeringsplasser
  • innfartsparkering for samkjørere
  • bedre opplegg for å dele på kostnadene