Om personvern

2pluss.info er opptatt av at brukerne og personvernet skal håndteres på best mulig måte. Vår målsetting er at dette ikke skal brytes og jobber for å sikre persondata på best mulig måte.

Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger 2pluss.info kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse. På internett er disse rammene forsterket gjennom ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) som nylig ble revidert blant annet med hensyn på informasjonskapsler.

2pluss.info står ikke ansvarlig for hva eventuelle underleverandører eller samarbeidspartnere logger av brukerdata. Disse er underlagt den samme lovgivning som 2pluss.info og må dermed handle i tråd med denne på lik linje.

Videredistribuering

2pluss.info videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske nettjenester. Publikum kan til enhver tid slette sin brukerprofil på 2pluss.info.

2pluss.info forbeholder seg retten, i tråd med personopplysningslovens § 8, til å videresende informasjon om brukere til politiet eller andre offentlige myndigheter der det er mistanke om kriminalitet.

Informasjonsplikt

Skulle det allikevel hende at vi uforvarende er kommet til å krenke personvernet, så er 2pluss.info forpliktet både til å informere de angjeldende om hvordan deres personopplysninger blir behandlet, samt legge til rette for deres innsynsrett.

2pluss.info hverken innhenter eller lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, så sant ikke publikum er blitt underrettet og har godkjent dette, f.eks. gjennom påloggingstjenester.

De personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse etc.) brukere har oppgitt på 2pluss.info’s tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i 2pluss.info’s databaser. Dette for å sikre at vi kan levere tjenester brukeren har registrert seg for å få tilgang til.